Close
(0)
Du har inga artiklar i din kundvagn.
Sök
Filters

Köpvillkor

 

Köpvillkor

Beställning Alla beställningar sker via vår webbutik www.smartahus.se Vi tar inte emot beställningar på något annat sätt, som e-post, telefon, eller fax. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Se integritetspolicy

Priser Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) inklusive moms.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel och eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. Vi reserverar oss även för prisjusteringar (ex. förändrade priser från våra leverantörer och valutaförändringar), lagerförändringar och eventuellt tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren eller i hårdvara såsom nätverk och servrar.

Vi förbehåller oss rätten att ersätta beställda artiklar med likvärdiga artiklar om vi anser att leveranstiden kan förkortas, samt om artikel utgått och ersatts av annan från leverantör, ni kontaktas av kundtjänst i detta fall.

Bekräftelse

Direkt efter att du lagt din order skickas en orderbekräftelse (Din beställning är mottagen) till din angivna e-mailadress. I bekräftelsebrevet finner du all information om din beställning. Var god och spara detta mail vid eventuell kontakt med kundtjänst. Vid utebliven orderbekräftelse kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@smartahus.se

Betalning med Klarna Checkout Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst. En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert. Om du vill kan du koppla en PIN-kod till Klarna Checkout. Ni kan inte göra avdrag vid inbetalning, eftersom vi har ett annat företag som sköter faktureringen till oss. All slags återbetalning sker från oss. Ej heller kan eventuella avdrag förväntas överföras till annan order eller liknande, all hantering sker separat. Det är viktigt att ni följer dessa rutiner så att fel kan undvikas!

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Klarna Checkout Användarvillkor Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Norra stationsgatan 61, 113 43 Stockholm), "Klarna", villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren"). I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 18 år. Identifiering, anpassning och riskbedömning För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress. Betalning, avgifter Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.

Användning, PIN-kod Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Klarna Checkout erbjuder möjligheten att välja en personlig kod, s k PIN-kod. Denna PIN-kod är ett valfritt alternativ för dig som önskar ett extra skydd när du e-handlar. Tänk på att inte välja en kod som har något samband med ditt eget personnummer, telefonnummer eller liknande, att inte avslöja koden för någon eller att anteckna koden på ett sådant sätt att utomstående kan anta att det avser en PIN-kod. Försäkran Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande. Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor. Missbruk Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen. 

Personuppgifter Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

  1. Kontaktinformation - namn, adress, e-postadress, telefonnummer m m
  2. Personnummer
  3. Betalningsinformation - kortnummer, fakturainformation m m
  4. Finansiell information - t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
  5. Artikelinformation uppgifter avseende de köp du gör
  6. Historisk informationuppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
  7. Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
  8. Allmänt tillgänglig information på internet

 

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den e-handlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på personuppgiftsombud@klarna.com Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies Klarna använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies i syfte att anpassa Klarna Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Information om cookies för närmare information om hur Klarna använder cookies. Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av cookies.

Ändring, tillägg och övriga tjänster Klarna ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Klarna Checkout. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp. För övriga tjänster som Klarna tillhandahåller gäller Klarnas vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Villkor och prislista finns tillgängliga på www.klarna.se. Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.

Länkar till eller från andra webbplaster Klarna godkänner eller kontrollerar inte någon tredje mans webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Klarna inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Klarna Checkout. Klarna ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om PIN-kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Uppsägning Rätten för dig att använda Klarna Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

Klarna Checkout Användarvillkor 1.313 maj, 2013 Har ni fakturafrågor, ring 08-120 120 00.

Leveranser/ leveranstid Vi levererar från vårt lager oftas 1-5 arbetsdagar efter det att vi mottagit/registrerat betalning för er beställning. Transportbolaget behöver 1-3 arbetsdagar för att distribuera er order. I de fall varan är restnoterad eller måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre.

Tänk på att vara tillgänglig på ert angivna telefonnummer så transportör får tag på er vid leverans (dagtid). Är ni inte hemma eller att dom inte får tag på er så finns det risk för att leveransen går tillbaka till terminal eller blir åter skickad till oss vilket då medför leveransförseningar.  

Angiven leveranstid på produkter är de dagar vår leverantör gett oss som leveranslöfte, vår inleveranstid (Arbetsdagar)

I sällsynta fall kan varor från leverantör vara restnoterade, detta åtgärdas efterhand och skulle artikeln ha utgått, kontaktar vi dig er för att komma överens om vidare åtgärder. Leverans sker via av oss vald transportör till er leverans adress

Det är ert ansvar att beställa produkterna i tid så ni säkerställer att ni har produkterna innan arbete påbörjas.

Ångerrätt Enligt konsumentköplagen (kkL) har konsumenter två veckors ångerrätt. Företag som beställer lyder under köplagen och har ingen ångerrätt.

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar från det DU mottagit varan. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.

När du utnyttjar din ångerrätt ska du sända tillbaka varan till oss, enligt våra rutiner för returer. Om du skickar tillbaka varorna utanför våra rutiner t.ex. om vi ej har godkänd din retur eller om du ej har anmält din retur etc. så  kommer returen ej godkännas. Inom 14 dagar kommer varorna ifrån returen kasseras och inga pengar kommer återbetalas. 

Returer sker på er egen bekostnad utom om varan är defekt (reklamation) eller om vi har packat fel (kontakta oss på kundtjanst@smartahus.se) Returer får ej skickas mot Postförskott/REK (då hämtas de ej ut, ingår ej i våra rutiner).

Ångerrätten gäller endast om varan är oanvänd och i obruten originalförpackning. Specialtillverkade produkter, ljuskällor samt alla typer av kapade längder (kabel, ljusslang etc) har ingen returrätt. Vi godkänner inte returer på rabatterade produkter eller produkter som sålt mot offert. När du utnyttjar din ångerrätt ska du sända tillbaka varan till oss, du står själv för returfrakten.

Reklamera Reklamation kan göras om produkten är trasig eller har en dold transportskada. (Synliga transportskador och saknat gods anmäles direkt vid mottagandet av varan/paketet.)

Skador eller fel som uppstått som enligt tillverkaren som beror på handhavandefel eller fel som uppstått efter inkoppling, Fel som inte genom kontroll kan bevisas vara fel på produkt, godkännes ej. Det är den behörige elektrikerns ansvar att kontrollera att arbetet är korrekt utfört, att kontrollera att rätt produkter är installerade på rätt sätt. Detta gäller oavsett omständighet.

Många av våra produkter är för fast installation kräver installation av behörig elektriker. På elsäkerhetsverket.se och eio.se kan man läsa mer om vad man själv får utföra för elinstallationer.

Transportskador och eventuella fel utskick ska anmälas till oss senast inom 10 arbetsdagar från det att ni har mottagit eran order. Det är ert ansvar att kontrollera levererade varor så att mottagen leverans är korrekt och intakt. Om ni mottagit en felaktigt vara eller en vara med en dold transportskada får denna inte installeras, detta ska anmälas direkt till oss på kundtjanst@smartahus.se Varan ska returneras eller bytas ut till oss i nyskick, i annat fall godkänns inte reklamationen. Detta gäller oavsett omständigheter. Vi ersätter inga kostnader som krävs/krävts för att byta ut den defekta produkten.

Returnera

Viktigt att tänka på när/om du ska returnera din vara:

Meddela vår kundtjänst och invänta svar om vidare åtgärder INNAN du returnerar produkten. Returen får inte ske som postförskott eller efterkrav, dessa varor kommer inte att behandlas. Returen måste skickas till oss och kan ej retuneras med transportör. Du ansvarar själv för din returförsändelse – varan bör därför förpackas väl i originalförpackning med tillhörande emballage och tillsammans med eventuella tillbehör. Smartahus åtar sig inget ansvar för transportskador till följd av dålig emballering vid retur. Även om du returnerar dina varor är du skyldig att betala din faktura, detta eftersom att ett annat företag sköter faktureringen till oss. Rabatter och andra eventuella avdrag kan inte förväntas överföras till annan order. Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt (reklamation) eller om vi har packat fel (kontakta kundtjänst: kundtjanst@smartahus.se).

Outlösta paket

För felaktiga returer, paket som inte motas eller löses ut på uthämtningsplats efter 14 dagars liggtid hos transportör/utlämningsställe förbehåller sig Smartahus.se rätten att debitera 500kr inkl.moms eller vadhelst kostnaden för alla faktiska kostnader i ärendet kan komma att uppgå till. I vissa fall utgår det en retur avgift normalt mellan 20-40% av ordervärdet.

 

 Återbetalning Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka köpesumman minus våra fraktkostnader snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller meddelandet om att du ångrat dig/reklamerat produkten. Vi står ej för returfraktskostnaderna när du sänder tillbaka varan.

Vi ersätter inga kostnader för arbete som erfordrats för att byta ut den defekta produkten.

Ni kan inte göra avdrag vid inbetalning, eftersom vi har ett annat företag som sköter faktureringen till oss. All slags återbetalning sker från oss. Ej heller kan eventuella avdrag förväntas överföras till annan order eller liknande, all hantering sker separat och kan inte beblandas. Det är viktigt att ni följer dessa rutiner så att fel kan undvikas!  

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

Information om Cookies Version 1, 25 juli 2003.

1. LAG OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Från den 25 juli 2003 gäller lagen om elektronisk kommunikation. Enligt den lagen ska den som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator.

2. TVÅ TYPER AV COOKIES Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära. smartahus.se använder dessa två typer av cookies:

Temporära cookies (sessionscookies) används för att hålla reda på när en kund är inloggad eller vilket visningsläge/språk/valuta som kunden valt. Denna cookie raderas när du stänger din webbläsare.

Permanent cookie används till att hämta innehåll i kundvagnen så att du inte behöver logga in för att se vad du tidigare lagt i vagnen.

Den som inte accepterar användandet av cookies kan ändra inställningar i sin webbläsare så att den inte tillåter cookies.

3. POST- OCH TELESTYRELSEN Allmän information om cookies och den nya lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats