Elko

ELKO Ram rund f vägg- o takdosa fv

Elko Rund ram för montering av apparat i vägg- eller takdosa, fjällvit. Kommer i förpackning om 10 stycken
400 kr

Elko RS Centrumplatta Radio/Tv/Satellit Fjällvit

Elko RS Centrumplatta Radio/TV/Satellit utan fästram och kontaktdon. Av halogenfri termoplast. Levereras utan fästram och kontaktdon. För kombinationsmontage under gemensam täckram tillsammans med ELKOs övriga produkter. Mått: 56x56mm.
36 kr

Elko Plus Antennuttag multimedia GS 8DB Aluminium

Elko Plus Antennuttag, komplett Radio/TV- och multimediauttag med galvaniskt avskilda uttag där portarna är avskilda från varandra vilket ger en utökad säkerhet för personer och anslutna apparater. Uttagen används vid nyinstallationer i enlighet med en överenskommelse mellan Elsäkerhetsverket och kabel-TV operatörer. Uttaget är ett slututtag på 8dB. Centrumplatta och ram av halogenfri termoplast. Passar i apparatdosa med fästskruvsavstånd 60mm och tillsammans med ELKOs kombinationsramar.
1,174 kr

Elko RS Centrumplatta Radio/TV/Satellit Svart

Elko RS Centrumplatta av halogenfri termoplast. Levereras utan fästram och kontaktdon. För kombinationsmontage under gemensam täckram tillsammans med ELKOs övriga produkter. Mått: 56x56mm.
59 kr

Elko RS Centrumplatta Radio/TV Aluminium

Elko RS Centrumplattor av halogenfri termoplast. För sammanbyggnad med kombinationsramar. Levereras utan stålram och kontaktdon.
49 kr

Elko RS Kombinationsram 1-fack, för infällda strömställare Fjällvit

RS Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag mm. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren.
16 kr

Elko RS Kombinationsram 2+1-fack för 2-vägsuttag. Fjällvit

Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag mm. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren.. Fjällvit
49 kr

Elko RS Passbit för montage i kombinationsramar för stående 2-vägsuttag

Passbitar för montage i kombinationsramar för stående 2-vägsuttag när apparat med centrumplatta 56x56mm skall monteras. 2 st krävs för varje apparat. Passar till 1845623, 1845625, 1845627 och 1845629. Av halogenfri termoplast.
14 kr

Elko RS Kombinationsram 1 enhet av halogenfri termoplast. Vit.

Kombinationsramar, RS16, för kanaler och nedförings-stavar. Försedda med raka sidor, som gör att de kan monteras brevid varandra, utan att mellanrum i hörnorna uppstår. Ramarna är även försedda med styrstift på undersidan som gör att de fixeras i kanaler eller nedföringsstavar med öppning 80 mm. Ramarna kan också monteras på vägg, men då måste styrstiftet brytas bort. Fjällvit
27 kr

Elko RS Kombinationsram 1-fack, 90x90mm, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag mm. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren.
31 kr

Elko RS Kombinationsram 1-fack för kanaler och nedföringsstavar. Markeringsfönster. Vit

Kombinationsram för kanaler eller stavar, 1-fack, för infällda vägguttag m.m. Med märkfönster. Kombinationsramar, RS16, för kanaler och nedförings-stavar. Försedda med raka sidor, som gör att de kan monteras brevid varandra, utan att mellanrum i hörnorna uppstår. Ramarna är även försedda med styrstift på undersidan som gör att de fixeras i kanaler eller nedföringsstavar med öppning 80 mm. Ramarna kan också monteras på vägg, men då måste styrstiftet brytas bort. Fjällvit
30 kr

Elko RS Kombinationsram 2-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

Kombinationsramar, RS ,för infällda strömställare, vägguttag m.m. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a. montage av 3-vägsuttag i två hål. Materialet är halogenfri termoplast. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren. Vid montage inom samma ram är c/c måttet 71mm, vid montage mellan två ramar är c/c måttet 84mm. Fjällvit
37 kr

Elko RS Kombinationsram för kanaler eller stavar, 2-fack, för infällda vägguttag m.m. Fjällvit

Kombinationsram, RS för kanaler och nedföringsstavar. 2-facksram försedd med raka sidor som gör att det kan monteras fler bredvid varandra utan att mellanrum i hörnorna uppstår. Ramen är även försedd med styrstift på undersidan som gör att den fixeras i kanaler eller nedföringsstavar med öppning 80mm. Ramen kan också monteras på vägg men då måste styrstiften brytas bort.
50 kr

Elko RS Kombinationsram 2-fack, för infällda strömställare m.m. Fjällvit

Kombinationsram 2-fack, 90x161mm, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren. Fjällvit
55 kr

Elko RS Kombinationsram 2-fack för kanal med fönster, 84x115, vit

Kombinationsramar, RS16, för kanaler och nedförings-stavar. Försedda med raka sidor, som gör att de kan monteras brevid varandra, utan att mellanrum i hörnorna uppstår. Ramarna är även försedda med styrstift på undersidan som gör att de fixeras i kanaler eller nedföringsstavar med öppning 80 mm. Ramarna kan också monteras på vägg, men då måste styrstiftet brytas bort.
53 kr

Elko RS Kombinationsram 3-fack Fjällvit

Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag mm. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren.
53 kr

Elko RS Kombinationsram 4-fack Fjällvit

RS Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag mm. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren.
78 kr

Elko RS Kombinationsram, 5-fack Fjällvit

Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag mm. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren.
108 kr

Elko RS Kombinationsram stående 1-fack för 2-vägsuttag. Fjällvit

2- , 3-, och 4-fack för 2-vägsuttag E1840798-99, stående. Av halogenfri termoplast. Fjällvit
37 kr

Elko RS Kombinationsram 2+1+1-fack för 2-vägsuttag. Fjällvit

Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag mm. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren. Fjällvit
81 kr

Elko RS Kombinationsram 2-fack för 2-vägsuttag. Fjällvit

Kombinationsram för 2-vägsuttag. 2- , 3-, och 4-fack för 2-vägsuttag E1840798-99, stående. Av halogenfri termoplast. Fjällvit
53 kr

Elko RS Kombinationsram för 2+1+1+1 apparater i infällt 2-vägsuttag. Fjällvit

Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag m.m. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a. montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen, som ingår i strömställaren. Vid montage inom samma ram är c/c måttet 71 mm, vid montage mellan två ramar är c/c måttet 84mm. Fjällvit
103 kr

Eko RS Kombinationsram stående 3-fack för infällt 2-vägsuttag. Vit

Kombinationsram för 2-vägsuttag 1840799. 2- , 3-, och 4-fack för 2-vägsuttag E1840798-99, stående. Av halogenfri termoplast. Fjällvit
73 kr

Elko RS Kombirantionsram 3-fack, 90x232mm, fjällvit

Kombinationsram 3-fack, 90x232mm, för infällda strömställare, vägguttag m.m.Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag mm. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren. Fjällvit
87 kr

Elko RS Kombinationsram stående 4-fack för 2-vägsuttag, Vit

RS Kombinationsram för 2-vägsuttag. 2- , 3-, och 4-fack för 2-vägsuttag E1840798-99, stående. Av halogenfri termoplast. Fjällvit
84 kr