Iknix

Gränssnitt som möjliggör styrning av KNX anläggningen via telefon eller surfplatta.

iKNiX KNiX ProServ (1.000 punkter)

Lan gränssnitt som möjliggör styrning av KNX anläggningen via telefon eller surfplatta
10,225 kr

iKNiX KNiX V2 (250 punkter)

Lan gränssnitt som möjliggör styrning av KNX anläggningen via telefon eller surfplatta
6,075 kr

iKNiX KNiX V2+

Lan ränssnitt som möjliggör styrning av KNX anläggningen via telefon eller surfplatta
7,900 kr

iKNiX KNiX V3 (1.000 punkter)

Lan gränssnitt som möjliggör styrning av KNX anläggningen via telefon eller surfplatta
10,225 kr

iKNiX KNiX V3+

Lan gränssnitt som möjliggör styrning av KNX anläggningen via telefon eller surfplatta. (1.000 punkter)
12,031 kr