Rörelsevakt

Schneider Electric Argus Rörelsedetektor 120 Vit

Schneider Electric Argus Rörelsedetektor för utanpåliggande montage IP55. Avkänningsvinkel 110°, räckvidd 12 meter.
1,171 kr

Schneider Electric Argus Rörelsedetektor 220 Vit

Schneider Electric Argus Rörelsevakt för utanpåliggande montage IP55. Avkänningsvinkel 220°, räckvidd 12 meter. Inställbart luxvärde och tidsfördröjning (1, 20, 40, 80sek 3, 8min i 6 fasta steg). 16A AC 230V.
1,473 kr

Schneider Electric Argus Rörelsedetektor 360 Vit

Schneider Electric Rörelsedetektor passiv IR-detektor som aktiveras av varma föremål som rör sig i avkänningsområdet. Rörelsevaken är försedd med dubbeloptik, vilket möjliggör samtidigt övervakning av en horisontell 360 graders yta och ett 360 graders underkrypsskydd.
2,289 kr

Schneider Electric Argus Rörelsevakt 120 Vit

Schneider Electric Argus Rörelsevakt 120 för utanpåliggande tak eller väggmontage IP55, 230V, 12 meter detekteringsområde med ett avkänningsområde på 120 grader. Inställbart luxvärde 5-2000 lux. Tidinställning 3 sekunder till 30 minuter. Kräver nolledare.
430 kr

Schneider Electric Argus Standard Rörelsedetektor 360 Vit

Schneider Electric Argus Rörelsedetektor för utanpåliggande tak eller väggmontage IP55, 230V, 24m detekteringsområde med ett avkänningsområde på 360º. Inställbart luxvärde 5-2000 lux. Tidinställning 5 sekunder till 20 minuter. Kräver nolledare
884 kr

Schneider Electric Exxact Basic Rörelsevakt 350W

Schneider Electric Basic Rörelsevakt 350W för resistiv last, R, ingen neutralledare krävs. 2300W/VA för resistiva och kapacitiva eller induktiva laster så som elektroniskatransformatorer eller konventionella-/järnkärnetransformatorer.
From 589 kr

Schneider Electric Förhöjningsram Närvaro Vit

Schneider Electric Förhöjningsram, box för utanpåliggande montage av Argus Närvarodetektorer 360 grader. I termoplast.
180 kr

Schneider Electric Argus Hörnfäste Vit

Schneider Electric Hörnfäste till Argus 110 Basic samt till Argus 220 Basic, Connect och timer. Passar både för inner- och ytterhörn.
178 kr

Schneider Electric Argus Rörelsedetektor 300 Vit

Schneider Electric Argus Rörelsedetektor för utanpåliggande väggmontage. Avkänningsvinkel 300º, räckvidd 16 meter. Justerbar känslighet, tid i 6 fasta steg 1 sekund till 8 minuter, luxvärde 3-1000 lux. Linssystem med två övervakningszoner och underkrypsskydd 360º.
2,341 kr

Schneider Electric Exxact Rörelse/Närvarodetektor 120 Antracit

Schneider Electric Exxact Rörelse/Närvarodetektor 120 Basic för glödljus 230V halogen 40-350W för resistiv last, R, ingen neutralledare krävs. 2300W/VA för resistiva (R) och kapacitiva (C) eller induktiva (L) laster så som elektroniskatransformatorer (C) eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L). Kräver neutralledare.
733 kr

Eltako Närvaro-/Ljussensor Trådlös Vit

Eltako Trådlös Närvaro-/Ljussensor för utomhusbruk.
1,625 kr

Schneider Electric Argus Förlängningsarm

Schneider Electric Förlängningsarm för Argus rörelsevakter.
259 kr

Schneider Electric Exxact Basic Rörelsevakt 2300W

Schneider Electric Basic Rörelsevakt 350W för resistiv last, R, ingen neutralledare krävs. 2300W/VA för resistiva (R ) och kapacitiva (C ) eller induktiva (L ) laster så som elektroniskatransformatorer (C ) eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L ).
From 787 kr

Schneider Electric Renova Rörelsevakt PIR

Schneider Electric Renova Rörelsevakt Pir 180 för styrning av flertalet laster, varierat från 0-2300W beroende på last. Dekteringsvinkel på 180º. Justerbar tid 1 minut- 21 minuter och ljusvärde 0-200 lux. Neutralledare behövs.
From 1,613 kr

Elko RS Rörelsevakt Universal 10A 180º Fjällvit

Elko PIR10A Universal 180º är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard väggdosa. Detektorn är utvecklad för att styra belysning i korridorer, trappor och stora rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar framtill för ljuskänslighet, funktionsval, känslighet, sektorval och gångtid efter den senaste detekteringen. PIR10A Universal 180º kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Kan användas som både master och slav. En Master kan styras av max 10 slavar och max sammanlagd kabellängd för samtliga slavenheter vid parallellkoppling är 300 m. En master eller en slav kan styras av max 10 impulsbrytare. Vid Master/Slav i kombination skall impulsbrytare bara kopplas till slavarna och mastern skall ha längst inkopplingstid.
2,053 kr

Elko RS Rörelsevakt Universal PIR2300 120º Fjällvit

Elko RS PIR2300 Universal 120º är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i badrum, uthus, toaletter och andra mindre rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering. PIR2300 Universal 120º kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver både fas och nolla.
1,235 kr

Elko RS Rörelsevakt Universal PIR2300 180º Fjällvit

Elko RS Rörelsevakt PIR2300 Universal 180º är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i korridorer och större rum där belysningen ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar framtill för känslighet, gångtid efter sista detektering, sektorval, ljuskänslighet och funktionsval. PIR2300 Universal 180? kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Kan användas som både master och slav.1 master kan styras av max 10 slavar och maximal sammanlagd kabellängd för samtliga slavenheter vid parallellkoppling är 300 m. 1 master eller en slav kan styras av max 10 impulsbrytare . Vid Master/Slav i kombination skall impulsbrytare bara kopplas till slavarna och mastern skall ha längst inkopplingstid. Kort tryck på impulsbrytaren i fronten tänder eller släcker belysningen i inställd tid. Långt tryck tänder eller släcker belysningen i 2 timmar. LED blinkar var 5 sek. Tiden nollställs genom en snabb tryckning på knappen. PIR2300 Universal 180º är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i korridorer och större rum där belysningen ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar framtill för känslighet, gångtid efter sista detektering, sektorval, ljuskänslighet och funktionsval. PIR2300 Universal 180? kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Kan användas som både master och slav.1 master kan styras av max 10 slavar och maximal sammanlagd kabellängd för samtliga slavenheter vid parallellkoppling är 300 m. 1 master eller en slav kan styras av max 10 impulsbrytare . Vid Master/Slav i kombination skall impulsbrytare bara kopplas till slavarna och mastern skall ha längst inkopplingstid. Kort tryck på impulsbrytaren i fronten tänder eller släcker belysningen i inställd tid. Långt tryck tänder eller släcker belysningen i 2 timmar. LED blinkar var 5 sek. Tiden nollställs genom en snabb tryckning på knappen.
2,032 kr

Elko Plus Rörelsevakt PIR2300 Universal 120° Aluminium

Elko Plus PIR2300 Universal 120° är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i badrum, uthus, toaletter och andra mindre rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering. PIR2300 Universal 120° kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Upp till 10 st kan parallellkopplas. Högsta sammanlagda kabellängd för samtliga enheter vid parallellkoppling är 300 m. Tidsinställningen skall sättas på min när detektorn skall användas som slav i en parallellkoppling.
1,419 kr

Elko Plus Rörelsevakt PIR2300 Universal 120° Svart

Elko Plus Rörelsevakt PIR2300 Universal 120° är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i badrum, uthus, toaletter och andra mindre rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering. PIR2300 Universal 120° kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Upp till 10 st kan parallellkopplas. Högsta sammanlagda kabellängd för samtliga enheter vid parallellkoppling är 300 m. Tidsinställningen skall sättas på min när detektorn skall användas som slav i en parallellkoppling.
1,419 kr

Elko Plus Rörelsevakt PIR2300 Universal 180º Aluminium

Elko Plus PIR2300 Universal 180º är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa eller förhöjningsram. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i korridorer och större rum där belysningen ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar framtill för känslighet, gångtid efter sista detektering, sektorval, ljuskänslighet och funktionsval. PIR2300 Universal 180º kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver koppling av både fas och nolla. 1 master kan styra max 10 slavar och maximal sammanlagd kabellängd för samtliga slavenheter vid parallellkoppling är 300 m. 1 master eller en slav kan styras av max 10 impulsbrytare. Vid Master/Slav i kombination skall impulsbrytare bara kopplas till slavarna och mastern skall ha längst inkopplingstid. Kort tryck på impulsbrytaren i fronten tänder eller släcker belysningen i inställd tid. Långt tryck tänder eller släcker belysningen i 2 timmar. LED blinkar var 5 sek. Tiden nollställs genom en snabb tryckning på knappen.
2,341 kr

Elko Plus Rörelsevakt PIR2300 Universal 180º Fjällvit

Elko Plus Rörelsevakt PIR2300 Universal 180º är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa eller förhöjningsram. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i korridorer och större rum där belysningen ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar framtill för känslighet, gångtid efter sista detektering, sektorval, ljuskänslighet och funktionsval. PIR2300 Universal 180º kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver koppling av både fas och nolla. 1 master kan styra max 10 slavar och maximal sammanlagd kabellängd för samtliga slavenheter vid parallellkoppling är 300 m. 1 master eller en slav kan styras av max 10 impulsbrytare. Vid Master/Slav i kombination skall impulsbrytare bara kopplas till slavarna och mastern skall ha längst inkopplingstid. Kort tryck på impulsbrytaren i fronten tänder eller släcker belysningen i inställd tid. Långt tryck tänder eller släcker belysningen i 2 timmar. LED blinkar var 5 sek. Tiden nollställs genom en snabb tryckning på knappen.
2,183 kr

Elko Plus Rörelsevakt PIR2300 Universal 180º Svart

Elko Plus Rörelsevakt PIR2300 Universal 180º är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa eller förhöjningsram. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i korridorer och större rum där belysningen ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar framtill för känslighet, gångtid efter sista detektering, sektorval, ljuskänslighet och funktionsval. PIR2300 Universal 180º kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver koppling av både fas och nolla. 1 master kan styra max 10 slavar och maximal sammanlagd kabellängd för samtliga slavenheter vid parallellkoppling är 300 m. 1 master eller en slav kan styras av max 10 impulsbrytare. Vid Master/Slav i kombination skall impulsbrytare bara kopplas till slavarna och mastern skall ha längst inkopplingstid. Kort tryck på impulsbrytaren i fronten tänder eller släcker belysningen i inställd tid. Långt tryck tänder eller släcker belysningen i 2 timmar. LED blinkar var 5 sek. Tiden nollställs genom en snabb tryckning på knappen.
2,341 kr

Elko Plus Rörelsevakt PIR2300 Universal 120° Fjällvit

Elko Plus Rörelsevakt PIR2300 Universal 120° är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i badrum, uthus, toaletter och andra mindre rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering. PIR2300 Universal 120° kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Upp till 10 st kan parallellkopplas. Högsta sammanlagda kabellängd för samtliga enheter vid parallellkoppling är 300 m. Tidsinställningen skall sättas på min när detektorn skall användas som slav i en parallellkoppling.
1,310 kr

Rörelsedetektor RC 230i UC vit

Rörelsedetektor 230° med underkrypskydd 360°, vit, fjärrstyrd
1,438 kr