Schneider-Electric

Schneider Electric Exxact Rörelse/Närvarodetektor 120 Antracit

Schneider Electric Exxact Rörelse/Närvarodetektor 120 Basic för glödljus 230V halogen 40-350W för resistiv last, R, ingen neutralledare krävs. 2300W/VA för resistiva (R) och kapacitiva (C) eller induktiva (L) laster så som elektroniskatransformatorer (C) eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L). Kräver neutralledare.
733 kr

Schneider Electric Exxact Basic Rörelsevakt 2300W

Schneider Electric Basic Rörelsevakt 350W för resistiv last, R, ingen neutralledare krävs. 2300W/VA för resistiva (R ) och kapacitiva (C ) eller induktiva (L ) laster så som elektroniskatransformatorer (C ) eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L ).
From 787 kr

Schneider Electric Exxact Basic Rörelsevakt 350W

Schneider Electric Basic Rörelsevakt 350W för resistiv last, R, ingen neutralledare krävs. 2300W/VA för resistiva och kapacitiva eller induktiva laster så som elektroniskatransformatorer eller konventionella-/järnkärnetransformatorer.
From 589 kr

Schneider Electric Renova Rörelsevakt PIR

Schneider Electric Renova Rörelsevakt Pir 180 för styrning av flertalet laster, varierat från 0-2300W beroende på last. Dekteringsvinkel på 180º. Justerbar tid 1 minut- 21 minuter och ljusvärde 0-200 lux. Neutralledare behövs.
From 1,613 kr