SG Armaturen

SG Armaturen Transformator

En serie elektroniska transformatorer med långa ledningslängder upp till 20m (40m spännvidd), patenterad lösning där EMC krav är uppfyllda med endast marginella förluster vid full ledningslängd av 1,5mm2. Primärsidan: 2x2,5mm2