Yali Digital

Yali Digital är ett modernt panelelement med en rad nya funktioner. Yali Digital erbjuder utmärkt temperaturkontroll med en klar synlig display som sitter diskret inhyst i sidopanelen. Yali Digital har en separat pekskärm som tillbehör (Touchscreen display) och kan enkelt anslutas till WiFi. Anslutning till både trådbundet och trådlöst system är möjlig.

Elementen har en praktisk öppen fönsterfunktion. Om temperaturen sjunker fem grader inom 30 minuter, är Yali Digital programmerad att fungera som om ett fönster är öppet. Elementet kommer att stängas av, tills temperaturen når en viss gräns och sedan kommer den att slå på igen som om fönstret har stängts. Elementen är utrustad med sekventiell styrning, en intelligent funktion som gör att den bakre panelen börjar arbeta först när temperaturen är 1 grad under inställt värde.

LVI Element Yali Digital 1000W

Oljefyllt elelement med elektronisk termostat, temperatursänkning och WiFi.
From 2,350 kr

LVI element Yali Digital 1250W

Oljefyllt elelement med elektronisk termostat, temperatursänkning och WiFi.
From 2,545 kr

LVI Element Yali Digital 1500W

Oljefyllt elelement med elektronisk termostat, temperatursänkning och WiFi.
From 3,889 kr

LVI element Yali Digital 2000W

Oljefyllt elelement med elektronisk termostat, temperatursänkning och WiFi
From 4,418 kr

LVI element Yali Digital 250W

Oljefyllt elelement med elektronisk termostat, temperatursänkning och WiFi
From 2,223 kr

LVI Element Yali Digital 500W

LVI Yali Digital är ett oljefyllt elelement med elektronisk termostat, temperatursänkning och WiFi.
From 2,185 kr

LVI element Yali Digital 750W

Oljefyllt elelement med elektronisk termostat, temperatursänkning och WiFi
From 2,020 kr